dpPower Analyzer - För avvägningar i elnät

Datum: Torsd, 29 augusti 2019
Tid: 10:30-11:45
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Inspelad repris

Som elnätsägare har man ett tydligt mål: Man ska kostnadseffektivt och med tillförlitlighet leverera el till sina kunder. Vid både utbyggnad av nätet och vid dess kontinuerliga drift är dpPower Analyzer ett stöd.

Markmodulen

Datum: Torsd, 5 september 2019
Tid: 10:30-11:45
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Live

Mer info kommer!

Länk till anmälan

Mobilitet med dpWebmap för dpCom

Datum: Torsd, 12 september 2019
Tid: 10:30-11:15
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder telekom
Visning: Inspelad repris

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt? Det är bra att kunna vara ute i fält och se var man har grävt ner sitt nät. Men hur stor nytta skapar det när du inte kan se hur fiber är kopplade och hur kablarna löper från nod till nod? Vi har nu gått ner ett steg djupare i nätet och kan nu skapa ännu mera nytta för er nätägare!
dpWebmap är ett mobilt verktyg för nätägare som med ett responsivt gränssnitt som lämpar sig för alla plattformar, mobiler som datorer. Ett utmärkt verktyg för att tillgängliggöra data externt och/eller internt.

Avbrottskartan

Datum: Torsd, 19 september 2019
Tid: 10:30-11:45
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Live

Mer info kommer!

Länk till anmälan

Mobilitet med dpWebmap för dpPower

Datum: Torsd, 26 september 2019
Tid: 10:30-11:15
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Inspelad repris

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt? Det är bra att kunna vara ute i fält och se var man har grävt ner sitt nät. Men hur stor nytta skapar det när du inte kan se hur fiber är kopplade och hur kablarna löper från nod till nod? Vi har nu gått ner ett steg djupare i nätet och kan nu skapa ännu mera nytta för er nätägare!
dpWebmap är ett mobilt verktyg för nätägare som med ett responsivt gränssnitt som lämpar sig för alla plattformar, mobiler som datorer. Ett utmärkt verktyg för att tillgängliggöra data externt och/eller internt.

Fler artiklar...