Uppgradera till dokumentation 2.0!

Datum: Onsd, 27 februari 2019
Tid: 14:00-15:00
Spåk: Svenska
Målgrupp: Norska telekombolag

Dokumentation vet alla att det är viktigt! Som nätägare så är det skattkartan som alla tittar på för att få verksamheten att fungera och det är också den som berättar hur hur mycket det är värt. Under vårt Webinar kommer vi att visa hur man tar dokumentation till nästa nivå genom hela nätets livscykel.

Mobilitet med dpWebmap för dpCom

Datum: Torsd, 28 februari 2019
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder telekom

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt?Det är bra att kunna vara ute i fält och se var man har grävt ner sitt nät. Men hur stor nytta skapar det när du inte kan se hur fiber är kopplade och hur kablarna löper från nod till nod? Vi har nu gått ner ett steg djupare i nätet och kan nu skapa ännu mera nytta för er nätägare!

Automatisera ärendehantering med Nätkollen

Datum: Torsd, 14 mars 2019
Tid: 10:30-12:00
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder alla

Nätkollen är en tilläggsmodul som automatiserar förfrågningar som kommer in via Ledningskollen. Ärendehanteringen sker idag ofta manuellt och Nätkollen fungerar då så att den hanterar ärenden som kommer in från ledningskollen automatiserat, vilket såklart leder till bland annat att man sparar tid från ärendehantering, minskar risken för fel och skapar även en högre kvalite gentemot förfrågaren i och med snabbare svar.

Mobilitet med dpWebmap för dpPower

Datum: Torsd, 11 april 2019
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt? Det är bra att kunna vara ute i fält och se var man har grävt ner sitt nät. Men hur stor nytta skapar det när du inte kan se hur kablarna är kopplade och hur de löper nod till nod? Vi har nu gått ner ett steg djupare i nätet och kan nu skapa ännu mera nytta för er nätägare!