Referanser

Vi arbeider med våre kunder for at de skal kunne løse sine problem å holde seg i fremkant av den tekniske utviklingskurven. Vi kan stolt presentere ett utvalg av case der geografisk informasjonsteknikk har hjulpet til med å løse flere virkelige og komplekse problemstillinger.

Fra visjon til virkelighet

Det handler ikke bare om å ha en god ide og deretter overlate den til noen andre for å ta det videre. Vi arbeider med våre kunder under hele prosessen og hele veien fra gjennomføring til støtte. Det starter med å analysere eksisterende behov, kartlegge og vurdere fremtidige behov, presentere anbefalinger, og siden utvikle løsning(er). Til slutt implementere og gi støtte for den fremtidige bruken.