dpPower Analyzer - För avvägningar i elnät

Datum: Torsd, 29 augusti 2019
Tid: 10:30-11:45
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Inspelad repris

Som elnätsägare har man ett tydligt mål: Man ska kostnadseffektivt och med tillförlitlighet leverera el till sina kunder. Vid både utbyggnad av nätet och vid dess kontinuerliga drift är dpPower Analyzer ett stöd.
Genom Analyzer får man som nätägare hjälp att balansera avvägningen mellan kostnadseffektivitet och tillförlitlighet. Modulen kan dessutom ge konkreta svar på frågor så som “Kommer kabel A klara en 45 kW högre belastning från en kund i nedanliggande nät?”, “Vad händer om kunden i villa A under nätstation B bestämmer sig för att skaffa en solcellsanläggning?” samt “Vilka utlösningstider får vi om ovanliggande nätägare ligger i icke-normal drift?”.
 
Webinaret kring dpPower Analyzer är tänkt som en första introduktion till funktionerna i Analyzer och dess tilläggsmoduler. Dels kommer de mest grundläggande funktionerna visas, funktionerna kring mätare med timvärden presenteras och dessutom kommer ett konkret user case kring mikroproduktion gås igenom. Webinaret kommer avslutas med Digpros vision kring framtidens Analyzer.
 
Agenda:
  • Inledning
  • Utspårning av nätet
  • Indata till beräkningen
  • Utvärdering av beräkningsresultat
  • Möjligheter med nya generationens elmätare
  • User case: Mikroproduktion
  • Framtidens Analyzer

Länk till anmälan