• Yellow front-image
  • Green front-image
  • Blue front-image
  • Red front-image2

fasit

Digpro, en av markedslederne innenfor virksomhetssystem for å planlegge, bygge, drifte samt vedlikeholde samfunnskritisk infrastruktur, har blitt sertifisert fra Energi Norge som FASIT 2019 leverandør. Det betyr at norske netteiere kan bruke Digpros system for å rapportere feil og avbrudd i henhold til de nye myndighetskravene.

Siden årsskiftet gjelder de nye reglene for norske netteiere når det kommer til å rapportere feil og avbruddsinformasjon til norske myndigheter. De nye kravene bygger på FASIT (Feil og AvbruddsStatistikk I Totalnettet), en standard som allerede ble innført i en tidligere versjon tilbake til 1995. Den gang var hensikten å gi informasjon om leveringssikkerheten, både historisk informasjon samt informasjon for å kunne sikre fremtidig leveringssikkerhet.

Med den nye 2019 versjonen har man tatt neste steg i digitaliseringen av energisektoren. I det daglige arbeidet for operatører og fasitansvarlig innebærer FASIT 2019 blant annet at de slipper håndtere ekstra dokument for rapportering som sendes fram og tilbake mellom ulike parter.

Siden nyttår støtter Digpro den digitale rapporteringen mot myndighetene direkte fra sitt driftssystem og hjelper netteierne å levere rett data til rett mottakere på en effektiv måte.   

“Vi er stolte over å kunne tilby våre kunder i Norge en bra og smidig løsning for å møte de nye kravene” sier Jonas Jacobsson, adm.direktør hos Digpro Solutions AB. “Digpros løsning ikke bare forenkler rapporteringen, den kan i framtiden også lede til forbedrede analyser og prosesser som i sin tur hjelper nettselskapene å gjennomføre mer effektive tiltak når eks. en storm slår ut deler av nettet.“

Til forskjell fra andre leverandører har Digpro utviklet en FASIT-løsning som er helt integrert i driftstøtteløsningen (Distribution Management System). Gjennom å gjøre dette så har man tatt ett langt steg mot en automatisert FASIT-rapportering, som ellers krever eksport til andre applikasjoner samt manuelt arbeid før man kan sluttføre rapporteringen. En annen viktig anledning til å gjøre det på denne måten er å sikre enkel tilgang til komplette FASIT-data for driftssentralen. På denne måten kommer FASIT-data å være viktig input for framtidig læring, analyse, og derigjennom bedre beslutninger samt mulig automatisering.

Om Digpro

Digpro er en ledende innovatør av virksomhetssystem for nett og innenfor geografisk IT. Med sine 30 år i bransjen er Digpro markedsleder i Skandinavia. Digpro har løsninger for el, telekom, gass, fjernvarme, VA samt GIS løsninger for statlige og kommunale virksomheter. Digpros produkter gjør det mulig for kundene å effektivisere egen virksomhet og samtidig forbedre kvaliteten på sin service.
 
Selskapet har sitt hovedkontor i Stockholm, Sverige. Blant Digpros kunder og partnere finnes blant annet: ABB, Göteborgs Energi, E.ON, Stokab, Luostejok Kraftlag, Lyse, Ymber, og Jæren everk for å nevne noen. Les mer på: www.digpro.com
 
Anvendbare lenker:
Om Digpro

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Barbara Schoell
Markedsansvarlig, Digpro Group
Tel: +46 (0)8 506 326 98
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subscribe to our mailing list