• Yellow front-image
  • Green front-image
  • Blue front-image
  • Red front-image2

Innovatören inom nätnära verksamhetssystem, Digpro, har valts av Vimmerby  Fibernät för att tillhandahålla det geografiska informationssystemet dpCom. Med lösningen kommer Vimmerby att få ett bättre verktyg för att snabba upp processer ända ut till kund på fibernivå.

 Vi är glada att meddela att Vimmerby Fibernät valt att ansluta sig till dpCom, Digpros verksamhetssystem för telekomnät. Med dpCom kommer Digpro göra det möjligt för Vimmerby att snabba upp processerna för dokumentation och projektering och snabbt få ut information och dokument till fiber-byggarna. Detta möjliggör förtida dokumentation, dvs. att ha all dokumentation klar när nätet byggs. Helt enkelt ett bättre verktyg för dokumentation från lägeskarta och kanalisation ända ut till kund på fibernivå.

Digpros system dpCom är ett verksamhetssystem som sätter nätet på kartan. Modern och genomgripande GIS-funktionalitet förenas med ett helt webbaserat anläggningsregister som inkluderar avancerade geografiska kartor, schematiska diagram, topologier och anläggningsdata. dpCom ser till alla beståndsdelarna i nätet. Systemet har en effektiv verktygslåda där allt från kablar, rör och noder sett ur fågelperspektiv ned till detaljerad information om fibrer och logiska anslutningar visas.

- Vimmerby Fibernät väljer nu att byta till ett system som täcker hela deras näts livscykel. Det ser vi som ett starkt kvitto på att vi gjort rätt när vi fortsätter att satsa på dpCom som ett nätnära verksamhetssystem som ska stödja nätägaren idag och i framtiden. Synergierna som uppstår när man knyter an verksamheten över tid mot dess inventarie är stor och ger Vimmerby möjligheten att bli mer effektiv i sitt utförande av samhällsnytta för ortens invånare, säger Rolf Westberg, ansvarig säljare på Digpro.


Digpro utvecklar och levererar hållbara verksamhetssystem och rådgivning för nätägare och offentlig förvaltning inom samhällets infrastruktur. Digpros lösningar skapar samhällsnytta och ger användarna ökad kontroll och effektiviserade processer som förbättra kvaliteten på service ut mot slutkund.

Digpro är en stor innovatör av verksamhetssystem för nät och inom geografisk IT. Med sina 30 år i branschen är Digpro marknadsledare i Skandinavien. Digpro tillhandahåller lösningar för el, telekom, gas, fjärrvärme, vatten samt stat och kommuner - i själva verket alla organisationer som bygger och underhåller olika sorters nät. Digpros produkter gör det möjligt för användarna att effektivisera, spara tid och pengar, och samtidigt förbättra kvaliteten på sin service.

Användbara länkar:

Om Digpro AB

Om dpCom

För mer information, vänligen kontakta:

Joel Pirard

Marknadsansvarig, Digpro AB

Tel: +46 (0) 723 88 18 60

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om Digpro

Digpro är en stor innovatör inom geografiska informationssystem (GIS) teknik och Network Lifecycle Management samt marknadsledande i Skandinavien. Digpro utvecklar, marknadsför och stödjer sin egen ledande GIS-teknik för stora industrier inom el, telekommunikation (FTTx), gas, fjärrvärme, vatten och centrala och lokala myndigheter - i själva verket alla som bygger och underhåller olika typer av nätverk.

Digpro har över 30 års erfarenhet av GIS-teknik och Network Lifecycle Management. Företaget grundades 1989 av Bo Lundgren, koncernchef för bolaget. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Bland Digpros kunder och partners hittar du: ABB, Göteborgs Energi, E.ON, och Stokab för att nämna några. Läs mer på: www.digpro.se eller på LinkedIn.

Subscribe to our mailing list