Avbrottskartan

Datum: Torsd, 19 september 2019
Tid: 10:30-11:45
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Live

I dagens uppkopplade samhälle förväntar sig kunder den senaste informationen i realtid, inte minst när det kommer till störningar i viktiga samhällsfunktioner. Vi på Digpro ser en avbrottskarta som en självklar del av ett modernt nätbolag. Avbrottskartan låter er på ett smidigt sätt presentera den senaste driftinformationen till era kunder genom att enkelt bädda in den på er hemsida.

Mobilitet med dpWebmap för dpPower

Datum: Torsd, 26 september 2019
Tid: 10:30-11:15
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Inspelad repris

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt? Det är bra att kunna vara ute i fält och se var man har grävt ner sitt nät. Men hur stor nytta skapar det när du inte kan se hur fiber är kopplade och hur kablarna löper från nod till nod? Vi har nu gått ner ett steg djupare i nätet och kan nu skapa ännu mera nytta för er nätägare!
dpWebmap är ett mobilt verktyg för nätägare som med ett responsivt gränssnitt som lämpar sig för alla plattformar, mobiler som datorer. Ett utmärkt verktyg för att tillgängliggöra data externt och/eller internt.

Mobilitet med Organizer Webmap för dpCom

Datum: Torsd, 3 oktober 2019
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder telekom
Visning: Inspelad repris

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt? dpWebmap Organizer ger dig möjligheten att inte bara se ditt nät ute i fält utan också praktiskt jobba ute fält. Du kan hantera ärenden och uppdrag ute i fält på ett säkert, kontrollerat och användarvänligt sätt med ett mobilt verktyg för nätägare som med ett responsivt gränssnitt lämpar sig för alla plattformar, mobiler som datorer. Ett utmärkt verktyg för att samla och tillgängliggöra data externt och/eller internt.

dpPower Analyzer - För avvägningar i elnät

Datum: Torsd, 10 oktober 2019
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Inspelad repris

Som elnätsägare har man ett tydligt mål: Man ska kostnadseffektivt och med tillförlitlighet leverera el till sina kunder. Vid både utbyggnad av nätet och vid dess kontinuerliga drift är dpPower Analyzer ett stöd.

Automatisera ärendehantering med Nätkollen

Datum: Torsd, 17 oktober 2019
Tid: 10:30-12:00
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder alla
Visning: Live

Nätkollen är en tilläggsmodul som automatiserar förfrågningar som kommer in via Ledningskollen. Ärendehanteringen sker idag ofta manuellt och Nätkollen fungerar då så att den hanterar ärenden som kommer in från ledningskollen automatiserat, vilket såklart leder till bland annat att man sparar tid från ärendehantering, minskar risken för fel och skapar även en högre kvalite gentemot förfrågaren i och med snabbare svar.